Відбулося відкрите обговорення Проекту постанови НКРЕКП щодо запровадження стимулюючого регулювання для енергорозподільчих компаній

17 серпня 2020 року в НКРЕКП у режимі відео конференції відбулося відкрите обговорення (розгляд зауважень та пропозицій) проекту постанови НКРЕКП “Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕ та НКРЕКП” від 29.04.2020 щодо запровадження стимулюючого регулювання для енергорозподільчих компаній з 2021 року.
У відкритому обговоренні взяли участь члени НКРЕКП, народні депутати України, представники Міністерства енергетики України, керівники та уповноважені представники енергорозподільчих компаній. Також до участі в обговоренні були запрошені представники організацій, які надавали зауваження та пропозиції до проекту рішення НКРЕКП – представники професійних асоціацій та громадських організацій, організацій роботодавців та Незалежної галузевої професійної спілки енергетиків України.
Під час відкритого обговорення були розглянуті узагальнені зауваження і пропозиції до проекту, що має ознаки регуляторного акта, – постанови НКРЕКП «Про внесення змін до деяких постанов НКРЕ та НКРЕКП» (зміни до постанов НКРЕ від 11.07.2013 № 899 «Про затвердження Порядку визначення регуляторної бази активів суб’єктів природних монополій у сфері електроенергетики», від 23.07.2013 № 1009 «Про встановлення параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання», від 26.07.2013 № 1029 «Про застосування стимулюючого регулювання у сфері передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами» та постанови НКРЕКП від 05.10.2018 № 1175 «Про затвердження Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії»), які були отримані Комісією від фізичних, юридичних осіб, їх об’єднань, органів місцевого самоврядування та інших заінтересованих осіб у період з 29.04.2020 до 01.06.2020.
Від Незалежної галузевої професійної спілки енергетиків України в заході взяв участь Голова Профспілки Валерій Погорілий. У своєму виступі Голова НПЕУ оприлюднив позицію Профспілки щодо запровадження з 2021 року стимулюючого регулювання тарифів в електроенергетичній галузі в частині регулювання фондів оплати праці для ліцензіатів. Зокрема він наголосив, що складовою частиною нормативної бази з питання впровадження стимулюючого регулювання для операторів системи розподілу є Постанова НКРЕКП від 05 жовтня 2018 року № 1175 «Про затвердження Порядку встановлення (формування) тарифів на послуги з розподілу електричної енергії».
Відповідно до пункту 5.4 цієї Постанови НКРЕКП, «прогнозовані операційні контрольовані витрати» з розподілу електричної енергії розраховуються на кожний рік регуляторного періоду. При цьому невід’ємною складовою частиною «прогнозованих операційних контрольованих витрат» є фонд оплати праці.
Профспілка підтримує необхідність запровадження стимулюючого регулювання тарифів, проте занепокоєння викликає той факт, що до величини прогнозованого фонду оплати праці ліцензіата щороку будуть застосовуватись зменшуючі загальний та індивідуальний показники ефективності.
Щорічна оптимізація (зменшення) фонду оплати праці ліцензіата, стане фактичним стимулюванням ліцензіатів до постійної «оптимізації» персоналу. Проте така оптимізація не може бути суто економічною обов’язковою щорічною складовою зменшення витрат ліцензіата. На думку Профспілки, оптимізація є припустимою, але як наслідок від підвищення якості роботи, запроваджених сучасних технологій, автоматизації виробничого процесу ліцензіатів тощо.
В свою чергу, забезпечення підвищення якості діяльності підприємства неможливо без залучення інвестицій для оновлення основних фондів. Саме залучення інвестицій має стати результатом переходу операторів систем розподілу на стимулююче тарифоутворення.
Валерій Погоріли зауважив, що під час затвердження Комісією тарифів на 2020 рік (відповідно до «Порядку визначення витрат на оплату праці», затвердженого Постановою НКРЕКП від 26.10.2015 року №2645), був збережений демпфіруючий коефіцієнт, що застосовується на визначений період з метою регулювання темпів зростання витрат на оплату праці з урахуванням стану економіки держави (0< β ≤1), який на 2020 рік встановлений на рівні β = 0,6.
Наявність цього зменшуючого коефіцієнту свідчить про те, що встановлені на 2020 рік рівні оплати праці для ліцензіатів не приведені до нормативних величин, визначених відповідними співвідношеннями для певних видів економічної діяльності в електроенергетиці.
Закінчуючи свій виступ, Голова Профспілки наголосив, що обов’язковою умовою запровадження стимулюючого регулювання тарифів з 2021 року є досягнення нормативного співвідношення тарифної середньої заробітної плати ліцензіатів до рівня середньої заробітної плати в розрахунку на одного штатного працівника, зайнятого в промисловості відповідно до Порядку визначення витрат на оплату праці, затвердженого Постановою НКРЕКП від 26.10.2015 року №2645, а саме приведення демпфіруючого коефіцієнту, що застосовується НКРЕКП з метою регулювання темпів зростання витрат на оплату праці до рівня β = 1,0.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *